Detail Order #3680

ORDER ID #3680
Waktu 12 Mar 2020 05:51
Nama Pembeli Aquunime Anime
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 50K
Nomor Transaksi 2003121xxxx
Harga Rp. 51.175
Harga Paypal $5.09
Nomor Hp/Telepon 08966785xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0