Detail Order #3638

ORDER ID #3638
Waktu 11 Mar 2020 12:59
Nama Pembeli Egar Putra
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 50K
Nomor Transaksi 20031111xxxx
Harga Rp. 51.725
Harga Paypal $5.14
Nomor Hp/Telepon 08380765xxxx
Status SUCCESS
SN 20030080596416
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0