Detail Order #3599

ORDER ID #3599
Waktu 10 Mar 2020 15:19
Nama Pembeli Juardy Salm
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 100K
Nomor Transaksi 20031011xxxx
Harga Rp. 103.875
Harga Paypal $10.33
Nomor Hp/Telepon 08134470xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08134470934-03101522534816850
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0