Detail Order #3587

ORDER ID #3587
Waktu 10 Mar 2020 11:38
Nama Pembeli Fengki Suwito
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 20031011xxxx
Harga Rp. 6.895
Harga Paypal $0.69
Nomor Hp/Telepon 08384550xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0