Detail Order #2415

ORDER ID #2415
Waktu 14 Feb 2020 13:57
Nama Pembeli Triana Nurfitri
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 50K
Nomor Transaksi 20021411xxxx
Harga Rp. 52.825
Harga Paypal $4.43
Nomor Hp/Telepon 08595999xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08595999656-02141400064427170
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0