Detail Order #2414

ORDER ID #2414
Waktu 14 Feb 2020 13:22
Nama Pembeli Farhan Fauzan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 50K
Nomor Transaksi 20021411xxxx
Harga Rp. 52.825
Harga Paypal $4.43
Nomor Hp/Telepon 08589414xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08589414776-02141325394426572
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0