Detail Order #2397

ORDER ID #2397
Waktu 12 Feb 2020 09:50
Nama Pembeli Yeni Lim
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 50K
Nomor Transaksi 2002121xxxx
Harga Rp. 51.750
Harga Paypal $4.34
Nomor Hp/Telepon 08312546xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0