Detail Order #2352

ORDER ID #2352
Waktu 01 Feb 2020 19:13
Nama Pembeli Ismail Nurdin
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 1K
Nomor Transaksi 20020112xxxx
Harga Rp. 2.112
Harga Paypal $0.18
Nomor Hp/Telepon 089541793xxxx
Status SUCCESS
SN 0201191657126245102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0