Detail Order #2210

ORDER ID #2210
Waktu 08 Jan 2020 10:37
Nama Pembeli Lina Yusitasari
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 4K
Nomor Transaksi 2001081xxxx
Harga Rp. 5.452
Harga Paypal $0.46
Nomor Hp/Telepon 089541295xxxx
Status SUCCESS
SN 0108104428159520101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0