Detail Order #2125

ORDER ID #2125
Waktu 31 Dec 2019 05:52
Nama Pembeli I Made Cahyanto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SMARTFREN 50K
Nomor Transaksi 1912311xxxx
Harga Rp. 51.500
Harga Paypal $4.32
Nomor Hp/Telepon 08870307xxxx
Status SUCCESS
SN 0000000000686927
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0