Detail Order #1811

ORDER ID #1811
Waktu 02 Dec 2019 18:44
Nama Pembeli Gozin Fitri
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 4K
Nomor Transaksi 19120212xxxx
Harga Rp. 5.450
Harga Paypal $0.46
Nomor Hp/Telepon 08966232xxxx
Status SUCCESS
SN 1202184635105041101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0