Detail Order #1772

ORDER ID #1772
Waktu 29 Nov 2019 13:20
Nama Pembeli Dadan Yanto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19112911xxxx
Harga Rp. 6.396
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 08965742xxxx
Status SUCCESS
SN 1129132312185146101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0