Detail Order #1768

ORDER ID #1768
Waktu 28 Nov 2019 06:43
Nama Pembeli Dadan Yanto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk KUOTA 3 GB 30hr
Nomor Transaksi 1911281xxxx
Harga Rp. 47.288
Harga Paypal $3.97
Nomor Hp/Telepon 089541185xxxx
Status SUCCESS
SN 28110645436195421
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0