Detail Order #1759

ORDER ID #1759
Waktu 27 Nov 2019 14:52
Nama Pembeli Muhammad Rachmad
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 2K
Nomor Transaksi 19112711xxxx
Harga Rp. 3.075
Harga Paypal $0.26
Nomor Hp/Telepon 08962991xxxx
Status SUCCESS
SN 1127145621181304102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0