Detail Order #1754

ORDER ID #1754
Waktu 26 Nov 2019 22:39
Nama Pembeli Ahmad Rezky Setiawan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 100K
Nomor Transaksi 19112613xxxx
Harga Rp. 103.295
Harga Paypal $8.67
Nomor Hp/Telepon 08229381xxxx
Status SUCCESS
SN AHMAD REZKY SETIAWAN/20191126224235224235
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0