Detail Order #1747

ORDER ID #1747
Waktu 26 Nov 2019 12:31
Nama Pembeli GRENDI Laoh
Status Paypal UNVERIFIED
Produk XL 30K
Nomor Transaksi 19112611xxxx
Harga Rp. 32.050
Harga Paypal $2.69
Nomor Hp/Telepon 08191628xxxx
Status SUCCESS
SN 10119931416211
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0