Detail Order #1744

ORDER ID #1744
Waktu 26 Nov 2019 07:10
Nama Pembeli Rahmad Cosmas
Status Paypal UNVERIFIED
Produk VOUCHER AIGO 8GB 30Hr
Nomor Transaksi 1911261xxxx
Harga Rp. 61.650
Harga Paypal $5.18
Nomor Hp/Telepon 08315246xxxx
Status SUCCESS
SN 6005551909954401
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0