Detail Order #1708

ORDER ID #1708
Waktu 24 Nov 2019 20:57
Nama Pembeli Defri Fitriadi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 19112412xxxx
Harga Rp. 6.895
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08319959xxxx
Status SUCCESS
SN TKXL1124518868
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0