Detail Order #1706

ORDER ID #1706
Waktu 24 Nov 2019 18:50
Nama Pembeli Aris Setiawan
Status Paypal VERIFIED
Produk SMARTFREN 10K
Nomor Transaksi 19112412xxxx
Harga Rp. 11.100
Harga Paypal $0.93
Nomor Hp/Telepon 08823558xxxx
Status SUCCESS
SN 760717325
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0