Detail Order #1700

ORDER ID #1700
Waktu 24 Nov 2019 16:28
Nama Pembeli Junaidi .
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19112411xxxx
Harga Rp. 11.365
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 08966085xxxx
Status SUCCESS
SN 1124163805121789102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0