Detail Order #1695

ORDER ID #1695
Waktu 24 Nov 2019 13:11
Nama Pembeli Diah Kumala Sari
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 200K
Nomor Transaksi 19112411xxxx
Harga Rp. 204.295
Harga Paypal $17.15
Nomor Hp/Telepon 08965207xxxx
Status SUCCESS
SN ELI PELOR/20191124131250131249
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0