Detail Order #1692

ORDER ID #1692
Waktu 24 Nov 2019 08:39
Nama Pembeli Ezra Yoanda Nicolas
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 1K
Nomor Transaksi 1911241xxxx
Harga Rp. 2.065
Harga Paypal $0.17
Nomor Hp/Telepon 089561215xxxx
Status SUCCESS
SN 1124084352165842101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0