Detail Order #1689

ORDER ID #1689
Waktu 24 Nov 2019 06:35
Nama Pembeli Pran Dinata
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 30K
Nomor Transaksi 1911241xxxx
Harga Rp. 32.725
Harga Paypal $2.75
Nomor Hp/Telepon 08315562xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 083155623014/REF=20191124063730068507
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0