Detail Order #1684

ORDER ID #1684
Waktu 23 Nov 2019 18:16
Nama Pembeli Pribadi Ronggo
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO GOJEK 5K
Nomor Transaksi 19112312xxxx
Harga Rp. 7.225
Harga Paypal $0.61
Nomor Hp/Telepon 08132986xxxx
Status SUCCESS
SN a0646250-7248-4ffb-8ef9-99e97f4c54da
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0