Detail Order #1682

ORDER ID #1682
Waktu 23 Nov 2019 09:15
Nama Pembeli Ziky Tri Maulana
Status Paypal VERIFIED
Produk KUOTA 3 GB 30hr
Nomor Transaksi 1911231xxxx
Harga Rp. 47.288
Harga Paypal $3.97
Nomor Hp/Telepon 08960890xxxx
Status SUCCESS
SN 5dd897edbe1e1b7064e11304
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0