Detail Order #1665

ORDER ID #1665
Waktu 21 Nov 2019 12:41
Nama Pembeli Vava Aryanto
Status Paypal VERIFIED
Produk SMARTFREN 20K
Nomor Transaksi 19112111xxxx
Harga Rp. 21.365
Harga Paypal $1.79
Nomor Hp/Telepon 0889101xxxx
Status SUCCESS
SN 760112472
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0