Detail Order #1664

ORDER ID #1664
Waktu 21 Nov 2019 12:11
Nama Pembeli Yeni Lim
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 100K
Nomor Transaksi 19112111xxxx
Harga Rp. 101.950
Harga Paypal $8.56
Nomor Hp/Telepon 08312546xxxx
Status SUCCESS
SN 66511121053767
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0