Detail Order #1663

ORDER ID #1663
Waktu 21 Nov 2019 10:19
Nama Pembeli Febri Triantoko
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO DANA 50K
Nomor Transaksi 1911211xxxx
Harga Rp. 52.825
Harga Paypal $4.43
Nomor Hp/Telepon 08969906xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 089699062133/REF=207741129537
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0