Detail Order #1661

ORDER ID #1661
Waktu 21 Nov 2019 09:11
Nama Pembeli Andi Setiawan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 1911211xxxx
Harga Rp. 6.396
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 0899050xxxx
Status SUCCESS
SN 1121091480450043
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0