Detail Order #1655

ORDER ID #1655
Waktu 20 Nov 2019 19:04
Nama Pembeli Fazri Subhan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 30K
Nomor Transaksi 19112012xxxx
Harga Rp. 32.050
Harga Paypal $2.69
Nomor Hp/Telepon 08383498xxxx
Status SUCCESS
SN 10116453150211
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0