Detail Order #1653

ORDER ID #1653
Waktu 20 Nov 2019 16:07
Nama Pembeli Edy Saputra Adytia Purba
Status Paypal VERIFIED
Produk TRI 4K
Nomor Transaksi 19112012xxxx
Harga Rp. 5.450
Harga Paypal $0.46
Nomor Hp/Telepon 0898800xxxx
Status SUCCESS
SN 1120161047177404101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0