Detail Order #1650

ORDER ID #1650
Waktu 20 Nov 2019 14:23
Nama Pembeli Hasan Nur Hadi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk INDOSAT 10K
Nomor Transaksi 19112011xxxx
Harga Rp. 11.995
Harga Paypal $1.01
Nomor Hp/Telepon 08572989xxxx
Status SUCCESS
SN 01784600010316407936
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0