Detail Order #1647

ORDER ID #1647
Waktu 20 Nov 2019 05:13
Nama Pembeli Andi Setiawan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 1911201xxxx
Harga Rp. 6.396
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 0899050xxxx
Status SUCCESS
SN 1120052226136072102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0