Detail Order #1642

ORDER ID #1642
Waktu 19 Nov 2019 15:30
Nama Pembeli Alex Xander
Status Paypal UNVERIFIED
Produk LINKAJA 25K
Nomor Transaksi 19111911xxxx
Harga Rp. 27.075
Harga Paypal $2.27
Nomor Hp/Telepon 08127696xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0