Detail Order #1639

ORDER ID #1639
Waktu 19 Nov 2019 11:01
Nama Pembeli Armida Armida
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 100K
Nomor Transaksi 19111911xxxx
Harga Rp. 103.295
Harga Paypal $8.67
Nomor Hp/Telepon 08151166xxxx
Status SUCCESS
SN ADRIAN CONITA/20191119110421110420
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0