Detail Order #1629

ORDER ID #1629
Waktu 17 Nov 2019 12:41
Nama Pembeli Ajay Tilep
Status Paypal UNVERIFIED
Produk INDOSAT 5K
Nomor Transaksi 19111711xxxx
Harga Rp. 6.895
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08584773xxxx
Status SUCCESS
SN 01781800010291812388
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0