Detail Order #1622

ORDER ID #1622
Waktu 16 Nov 2019 18:20
Nama Pembeli Sense Sensendi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 100K
Nomor Transaksi 19111612xxxx
Harga Rp. 103.295
Harga Paypal $8.67
Nomor Hp/Telepon 08966394xxxx
Status SUCCESS
SN SENDI PRATAMA/20191116182213182213
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0