Detail Order #1617

ORDER ID #1617
Waktu 15 Nov 2019 21:23
Nama Pembeli Ahmad Fauzan
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 3K
Nomor Transaksi 19111513xxxx
Harga Rp. 4.066
Harga Paypal $0.34
Nomor Hp/Telepon 089535130xxxx
Status SUCCESS
SN 1115212915112115101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0