Detail Order #1615

ORDER ID #1615
Waktu 15 Nov 2019 20:38
Nama Pembeli Pandu Wibisono
Status Paypal VERIFIED
Produk XL 10K
Nomor Transaksi 19111513xxxx
Harga Rp. 11.900
Harga Paypal $1.00
Nomor Hp/Telepon 08772087xxxx
Status SUCCESS
SN TKXL1115376972
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0