Detail Order #1613

ORDER ID #1613
Waktu 15 Nov 2019 20:13
Nama Pembeli Dadan Yanto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19111513xxxx
Harga Rp. 6.396
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 0897038xxxx
Status SUCCESS
SN 1115201624150523101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0