Detail Order #1603

ORDER ID #1603
Waktu 14 Nov 2019 14:19
Nama Pembeli Algi Fahhri
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TELKOMSEL 5K
Nomor Transaksi 19111411xxxx
Harga Rp. 6.513
Harga Paypal $0.55
Nomor Hp/Telepon 08138835xxxx
Status SUCCESS
SN 9111414215921902130
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0