Detail Order #1601

ORDER ID #1601
Waktu 14 Nov 2019 11:58
Nama Pembeli Dadan Yanto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk KUOTA 3 GB 30hr
Nomor Transaksi 19111411xxxx
Harga Rp. 47.288
Harga Paypal $3.97
Nomor Hp/Telepon 089541185xxxx
Status SUCCESS
SN 5dccdf4abe1e1b7064dfd004
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0