Detail Order #1574

ORDER ID #1574
Waktu 11 Nov 2019 15:04
Nama Pembeli VANDANIA AYUNANI
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO DANA 20K
Nomor Transaksi 19111112xxxx
Harga Rp. 22.075
Harga Paypal $1.85
Nomor Hp/Telepon 08383103xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08383103822-11111507063456617
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0