Detail Order #1515

ORDER ID #1515
Waktu 05 Nov 2019 09:00
Nama Pembeli Jeon Heinrich
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO GOJEK 50K
Nomor Transaksi 1911051xxxx
Harga Rp. 53.325
Harga Paypal $4.48
Nomor Hp/Telepon 08571084xxxx
Status SUCCESS
SN 57640078300-TATA
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0