Detail Order #1481

ORDER ID #1481
Waktu 01 Nov 2019 19:57
Nama Pembeli ARIF AJI
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19110113xxxx
Harga Rp. 11.365
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 0899803xxxx
Status SUCCESS
SN 1101200408195398101
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0