Detail Order #1475

ORDER ID #1475
Waktu 01 Nov 2019 08:35
Nama Pembeli Pixie Goel
Status Paypal UNVERIFIED
Produk SALDO OVO 200K
Nomor Transaksi 1911011xxxx
Harga Rp. 204.295
Harga Paypal $17.15
Nomor Hp/Telepon 08212758xxxx
Status SUCCESS
SN 20191101084112084111/ARMAAN GOEL
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0