Detail Order #1444

ORDER ID #1444
Waktu 29 Oct 2019 12:24
Nama Pembeli Kalfiw CManjuntax
Status Paypal UNVERIFIED
Produk YELLOW 1GB 7hr
Nomor Transaksi 19102911xxxx
Harga Rp. 10.675
Harga Paypal $0.90
Nomor Hp/Telepon 08566499xxxx
Status SUCCESS
SN 01762700010132225967
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0