Detail Order #1440

ORDER ID #1440
Waktu 29 Oct 2019 06:00
Nama Pembeli AGUS TINI
Status Paypal VERIFIED
Produk SALDO DANA 30K
Nomor Transaksi 1910291xxxx
Harga Rp. 32.675
Harga Paypal $2.74
Nomor Hp/Telepon 0898719xxxx
Status SUCCESS
SN DNID 08987199925-10290603543233964
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0