Detail Order #1425

ORDER ID #1425
Waktu 28 Oct 2019 13:42
Nama Pembeli Hasan Nur Hadi
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19102811xxxx
Harga Rp. 11.365
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 08951430xxxx
Status SUCCESS
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0