Detail Order #1416

ORDER ID #1416
Waktu 28 Oct 2019 11:07
Nama Pembeli Fizardi Rifai
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 25K
Nomor Transaksi 19102811xxxx
Harga Rp. 26.325
Harga Paypal $2.21
Nomor Hp/Telepon 08389229xxxx
Status SUCCESS
SN 19102051557828
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0